ikioma.orgin randomsäie.

Gackt näyttää mallia randomiudesta ---^